Vážení zákazníci,

v súčasnosti Papugaj nepracuje až do odvolania.
O naše produkty sa stará Fruit Láska

fruitlaska logo

a kontaktovať ju môžžete na telefónnom čísle
+421 918 209 290